A A A K K K
для людей із порушенням зору
Бужанська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Функції та завдання

Про відділ:

     Фінансовий відділ Бужанської сільської  ради (далі – Фінансовий відділ) є виконавчим органом Бужанської  сільської ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

  Фінансовий відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Управлінні  Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи, є головним розпорядником бюджетних коштів. Скорочена назва відділу – Фінвідділ Бужанської сільської  ради.   

  Відділ є неприбутковою організацією, утвореною в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     Фінансовий відділ у своїй роботі підзвітний та підконтрольний  Бужанській сільській раді та Бужанському сільському голові, в частині виконання бюджету  підпорядкований її виконавчому комітету

 1. Основними завданнями фінансового відділу є:
  • Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Бужанськоїї сільської ради.
  • Підготовка пропозицій щодо фінансового заходів соціально-економічного розвитку на території сільської ради..
  • Забезпечення складання проекту бюджету Бужанської сільської територіальної громади та прогнозу на наступні за плановим  бюджетні періоди.
  • Представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет Бужанської сільської  територіальної громади, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сільської ради.
  • Складання та виконання в установленому порядку розпису сільського бюджету.
  • Розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат.
  • Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету сільської  територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету сільської територіальної громади.
  • Здійснення та забезпечення контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами бюджету сільської територіальної громади.
  • Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.
 2. Функції фінансового відділу
  • Організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту бюджету ї сільської територіальної громади. Визначення порядку і термінів подання виконавчими органами сільської ради та органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, матеріалів для підготовки проекту   бюджету сільської територіальної громади. Складання проекту бюджету  сільськоїї територіальної громади та прогнозу на наступні за плановим  бюджетні періоди і подання їх на розгляд сільської ради, після схвалення виконавчим комітетом сільської  ради.
  • Здійснення аналізу окремих показників соціально-економічного розвитку територіальної громади та врахування їх при складанні проекту бюджету сільської територіальної громади.
  • Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
  • Визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.
  • Проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету сільськоїї територіальної громади, аналізу бюджетного запиту, поданого головними розпорядниками  бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
  • Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету.
  • Складання, затвердження розпису бюджету сільської територіальної громади, внесення в установленому порядку змін до розпису бюджету сільської територіальної громади, забезпечення впродовж бюджетного періоду відповідності розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням.
  • Затвердження паспортів бюджетних програм, головним виконавцем яких є фінансовий відділ та погодження паспортів бюджетних програм інших головних розпорядників коштів бюджету сільської територіальної громади.
  • Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів.
  • Здійснення фінансування головних розпорядників бюджетних коштів в межах наявних фінансових ресурсів відповідно до призначень, встановлених рішенням про бюджет Бужанської сільської  територіальної громади.
  • Здійснення контролю за витрачанням коштів, виділених з  бюджету сільської територіальної громади по всіх напрямках і видах витрат.
  • Здійснення контролю за використанням коштів субвенцій, дотацій  з державного, обласного бюджетів та інших місцевих бюджетів.
  • Аналіз  документації щодо обґрунтованості фінансування капітальних видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності та придбання основних засобів за бюджетні кошти.
  • Здійснення обліку коштів резервного фонду бюджету сільської територіальної громади та контролю за їх використанням.
  • Здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до сільського бюджету.
  • Підготовка та винесення на розгляд  сільської  ради пропозицій щодо  встановлення місцевих податків і зборів , а також надання пільг за податками та зборами в межах повноважень, визначених чинним законодавством.
  • Організація виконання бюджету сільської територіальної громади, забезпечення разом з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України, виконавчими органами сільської ради надходжень доходів до бюджету. сільської територіальної громади.Підготовка пропозицій щодо  збільшення надходжень до загального та спеціального фондів бюджету сільської територіальної громади та  економного і раціонального  витрачання бюджетних коштів з послідуючим  затвердженням відповідних заходів виконавчим комітетом   сільської ради.
  • Підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету сільської територіальної громади, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів  бюджету сільської територіальної громади для прийняття рішення про внесення  змін до бюджету сільської територіальної громади. Підготовка  змін до  бюджету сільської територіальної громади.
  • За участю контролюючих органів здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльності зобов’язань щодо сплати податків та платежів до бюджету сільської територіальної громади. Проведення аналізу заборгованості по податках, які надходять до бюджету та внесення пропозицій з її скорочення та погашення.
  • Здійснення заходів щодо максимального наповнення бюджету сільської територіальної громади доходами та використання для цього всіх наявних ресурсів.
  • Розгляд бюджетної та фінансової звітності. Інформування керівництва сільської ради  про стан виконання бюджету Бужанської сільської територіальної громади за кожний звітний період.  Подання на розгляд сесій сільської ради квартальних звітів  та проекту рішення щодо затвердження річного звіту про виконання бюджету сільської територіальної громади.
  • Участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів сільської ради, підготовці пропозицій щодо чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на їх утримання.
  • Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо бюджету сільської територіальної громади
  • Застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.
  • Прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акту ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

а) зупинення операцій з бюджетними коштами;

б) призупинення бюджетних асигнувань;

в) зменшення бюджетних асигнувань;

 • Розробка проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету  сільської ради, інших нормативно – правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини. Участь в розробці проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші виконавчі органи сільської ради.
 • За дорученням сільськоїї ради, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України,  здійснення  на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Бужанської сільської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 • Згідно  рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови участь у комісіях, робочих групах з окремих питань життєдіяльності сільської ради.
 • Забезпечення у межах своєї компетенції захисту фінансових інтересів територіальної громади, здійснення контролю за виконанням актів законодавства.
 • Обмін досвідом та інформацією з іншими місцевими фінансовими органами України з питань складання та виконання бюджету.
 • Застосування у роботі відповідних інформаційно-програмних комплексів, задіяних в управлінні  бюджетом сільської територіальної громади.
 • Ведення діловодства та організація контролю за виконанням документів у відділі.
 • Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції фінансового відділу.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь