A A A K K K
для людей із порушенням зору
Бужанська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Які документи потрібно подати до органу опіки, щоб захистити права дитини?

Які документи потрібно подати до органу опіки, щоб захистити права дитини?

І. Розгляд спорів між батьками: визначення місця проживання дитини.
1. Копія паспорта заявника.
2. Довідка з місця реєстрації проживання дитини (Ф №3) та про склад сім’ї.
3. Копії свідоцтв:
– про укладення шлюбу або про розірвання (рішення суду);
– про народження дитини;
– про зміну прізвища (за потребою);
4. Довідка з місця навчання, виховання дитини.
5. Довідка про сплату аліментів (у разі наявності).
6. Довідки про доходи (за останні півроку) батьків.
7. Характеристики за місцем проживання батьків.

ІІ. Розгляд спорів між батьками: визначення імені, прізвища, по батькові дитини
1. Копія паспорта заявника.
2. Довідка з місця реєстрації проживання дитини (Ф №3) та про склад сім’ї.
3. Копії свідоцтв:
– про укладення шлюбу або про розірвання (рішення суду);
– про народження дитини;
– про зміну прізвища (за потребою);
4. Копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (за наявності).

ІІІ. Розгляд спорів між батьками: участь у вихованні дитини
1. Копія паспорта заявника.
2. Довідка з місця реєстрації проживання дитини (Ф №3) та про склад сім’ї.
3. Копії свідоцтв:
– про укладення шлюбу або про розірвання (рішення суду);
– про народження дитини;
– про зміну прізвища (за потребою).
4. Інформація про сплату аліментів або іншої допомоги дитині (за потребою).
5. Інші документи, які є вагомими при розгляді справи (за потребою).

ІV. Надання висновку щодо визначення місця проживання дитини
1. Копія паспортів батьків
2. Довідка з місця реєстрації проживання дитини (дітей) та про склад сім’ї.
3. Копії свідоцтво:
– про шлюб, розірвання шлюбу (рішення суду);
– про народження дитини;
– про зміну прізвища (за необхідністю).
4. Довідка про доходи, характеристика з місця роботи батьків, за місцем проживання від дільничного інспектора поліції.
5. Довідка про сплату аліментів (за наявності).
6. Довідка з місця навчання дитини, з лікарні, характеристика на дитину із зазначенням виконання батьками батьківських обов’язків.
7. Акти обстеження житлово-побутових умов проживання батьків.
*8. Опитування спеціалістами служби дітей щодо визначення їх місця проживання.
*9. Інші документи, які є вагомими при розгляді справи

V. Надання висновку про доцільність або недоцільність позбавлення батьківських прав громадян
1. Копії 1,2,3,4,7 сторінок та сторінки паспорту заявника з відомостями про місце проживання (реєстрацію).
2. Дані про матір/батька відносно якої/якого вирішується питання ПБП (ПІБ, дата народження, адреса проживання, контактний телефон тощо)
 є обов’язковими.
3. Довідка з місця реєстрації проживання дитини, батьків та про склад сім’ї.
4. Оригінал та копії:
– свідоцтва про народження дитини;
– свідоцтво про шлюб /або розірвання шлюбу (рішення суду);
– нотаріально завірений документ по зазначеному питанню (якщо є);
– відомості про судимість;
– про смерть батька/матері;
– свідоцтво про зміну прізвища (за необхідністю)
5. Довідка з місця навчання (навчальний, дошкільний заклад), характеристика дитини з обов’язковим зазначенням участі батьків (треба вказати ПІБ повністю) у її вихованні.
6. Довідка із лікарні (про виконання рекомендацій лікарів батьками), за потребою.
7. Довідка із міста роботи, довідка про заробітну платню (або довідка управління юстиції про невиплату аліментів).
8. Характеристика батька/матері (відносно якого/якої вирішується питання ПБП) за місцем проживання від дільничного інспектора міліції (ССД).
9. Документ щодо забезпечення дитини житлом/майном, документ про наявність житла у батьків.
10. Пояснення-підтвердження сусідів (3).
11. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання (ССД).
12. Бесіда з малолітньою дитиною спеціаліста служби у справах дітей, яка може виказати думку, пояснення дитини з приводу позбавлення батька/матері батьківських прав (пишеться в присутності спеціаліста служби).
13. Пояснення батька/матері (відповідача) з приводу позбавлення батька/матері батьківських прав, щодо невиконання батьківських обов’язків (пишеться в присутності спеціаліста служби).
14. Інші документи, які є вагомими при розгляді справи.
15. Заява при наявності всіх вищезазначених документів, довідок.
*Відповідно до ст. 165 Сімейного кодексу України право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

VІ. Надання висновку про доцільність/недоцільність поновлення батьківських прав
1. Заява одного з батьків чи обох батьків про поновлення батьківських прав.
2. Заява опікуна (піклувальника) на ім’я міського голови.
3. Заява-згода дитини.
4. *Копія документа, яким встановлено опіку чи піклування та призначено опікуна (піклувальника).
5. *Копії паспортів заявників (стор.1, 2, 11).
6. *Копія свідоцтва про народження дитини.
7. Характеристика батьків дитини з місця роботи чи проживання (в разі передачі дитини батькам).
8. Характеристика від дільничного інспектора міліції (в разі повернення батьків з місць позбавлення волі).
9. Довідка про доходи батьків (при потребі).
10. Довідка форми № 2 про склад сім’ї та реєстрацію (видає підприємство-балансоутримувач житлового будинку).
11. Довідка з місця навчання дитини.
12. Характеристика дитини з місця навчання.
13. Інші документи, які підтверджують зникнення обставин щодо неможливості виконання батьками своїх обов’язків.
*Документ засвідчує особа, яка приймає документи згідно з оригіналом, пред’явленим заявником. Напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.
Довідки подаються оригінальні, передбаченої чинним законодавством форми, та дійсні один місяць з дня видачі.

VІІ. Встановлення опіки/піклування над малолітньою (неповнолітньою) дитиною та її майном
І. Встановлення опіки/піклування над дитиною:
1. Заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями).
2. Копія свідоцтва про народження дитини.
3. Документи про відсутність батьків:
– копія свідоцтва про смерть;
рішення суду: про позбавлення батьківських прав, засудження, визнання батьків безвісно відсутніми, оголошення їх померлими;
довідки: про перебування їх під слідством, про розшук батьків органами внутрішніх справ, пов’язаний з ухиленням від сплати аліментів та відсутність відомостей про їх місцезнаходження, про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої обов’язки.
4. Довідка про місце проживання дитини, склад сім’ї.
5. Медичні висновки про стан здоров’я дитини та кандидата в опікуни (складеного за відповідною формою).
6. Копія паспорта кандидата в опікуни (стор. 1,2,11), ідентифікаційний код (- опікуна; – підопічного;)
7. Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі).
8. Довідка з місця роботи про доходи, про займану посаду майбутнього опікуна або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку.
9. Довідки про склад сім’ї, з місця проживання кандидата в опікуни.
10. Довідка про наявність чи відсутність судимості, видана органом внутрішніх справ (м. Херсон, вул. Кірова, 4, (зупинка транспорту “вул. Суворова”, або паспортний стіл м. Нова Каховка).
11. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
12. Довідки про стан здоров’я членів родини майбутнього опікуна.
13. Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі – дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.
14. Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками.
15. Акт передачі майна дитини.
16. Акт опису майна дитини.
17. Відмова опікуна від оформлення дитини до інтернату чи усиновлення.
18. Заява підопічного на встановлення опіки /піклування над ним.
19. Фотокартка дитини.
20. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання опікуна, складеного спеціалістами служби у справах дітей.
21. Висновок служби у справах дітей про доцільність встановлення опіки/піклування.

ІІ. При оформленні опіки над майном дитини:
1. Заява кандидата опікуна над житлом, та заява/відмова опікуна над дитиною виконувати обов’язки опікуна над житлом.
2. Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
3. Копія свідоцтва про народження дитини.
4. Копія рішення/розпорядження про встановлення статусу дитині.
5. Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.
6. Документ, що підтверджує право власності дитини на майно:
– свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу ; технічний паспорт.
– витяг (довідка) з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства.
Якщо житловий будинок: акт на землю або довідку про присвоєння кадастрового номеру.

VІІІ. Надання дозволу на відчуження майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина
1. Заява кожного з батьків (якщо дитина неповнолітня – заява від неї).
2. Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентиф. коду обох батьків.
3. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини, про зміну прізвище (за потребою), або витяг з реєстру про народження дитини (одинока мати), або копія свідоцтва про смерть одного із батьків
4. Копія свідоцтва про народження дитини.
5. Довідку з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.
6. Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно:
– свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір міни…, технічний паспорт.
Якщо житловий будинок: акт на землю або довідку про присвоєння кадастрового номеру.
7. Витяг (довідка) з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства.
8. Копія документів на майно, яке буде придбано на ім’я дитини взамін відчужуваного, або право користування за яким буде збережено за дитиною (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір міни…, технічний паспорт).
9. У разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї.

ІХ. Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти на дитину в зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно
1. Заява кожного з батьків (якщо дитина неповнолітня – заява від неї), пишуться особисто.
2. Копія паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера батьків.
3. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини, або документ про зміну прізвище (за потребою), або витяг з реєстру про народження дитини (одинока мати), або копія свідоцтва про смерть одного із батьків.
4. Копію свідоцтва про народження дитини.
5. Довідку з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.
6. Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно: свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу; технічний паспорт).
Якщо житловий будинок: акт на землю або довідку про присвоєння кадастрового номеру.
7. Витяг (довідка) з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства.

Х. Дозвіл на постановку, зняття та перереєстрацію автомобіля, дозвіл на укладення договору купівлі-продажу автомобіля, право володіння яким мають діти.
1. Заява кожного з батьків (якщо дитина неповнолітня – заява від неї).
2. Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера обох батьків (або свідоцтво про смерть).
3. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини, про зміну прізвище (за потребою), або витяг з реєстру про народження дитини (одинока мати).
4. Копія свідоцтва про народження дитини.
5. Довідку з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.
6. Копія правових документів на автомобіль (копія свідоцтва про право на спадщину, купівлі-продажу, інше, техпаспорт).

ХІ. Надання дозволу на прийняття в дар майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини
1. Заява кожного з батьків (якщо дитина неповнолітня – заява від неї), заява-згода дарувателя.
2. Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера обох батьків та дарувателя.
3. Копія свідоцтв:
– про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини;
– про народження дитини.
4. Довідку з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.
5. Документ, що підтверджує право власності на майно: свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, технічний паспорт.
Якщо житловий будинок, то копію: акту на землю, довідки про присвоєння кадастрового номеру.
6. Витяг (довідка) з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства.

ХІІНадання дозволу на зняття грошових заощаджень від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини.
1. Заява кожного з батьків (якщо дитина неповнолітня – заява від неї).
2. Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера обох батьків
3. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини, про зміну прізвище (за потребою), або витяг з реєстру про народження дитини (одинока мати), або копія свідоцтва про смерть одного із батьків
4. Копія свідоцтва про народження дитини.
5. Довідку з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.
6. Довідка про хворобу дитини, інший документ, який підтверджує необхідність зняття грошових заощаджень.


ХІІІ. Надання дозволу на продаж цінних паперів, що належать малолітній, неповнолітній дитині
1. Заява кожного з батьків (якщо дитина неповнолітня – заява від неї).
2. Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера обох батьків.
3. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини, про зміну прізвище (за потребою), або витяг з реєстру про народження дитини (одинока мати), або копія свідоцтва про смерть одного із батьків
4. Копія свідоцтва про народження дитини.
5. Довідку з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.
6. Довідка про хворобу дитини, інший документ, який підтверджує необхідність продажу цінних паперів.

ХІV. Надання дозволу на іпотеку, заставу майна, право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина.
1. Заява кожного з батьків (якщо дитина неповнолітня – заява від неї), пишуться особисто.
2. Копію паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера батьків.
3. Копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини, або документ про зміну прізвище (за потребою), або витяг з реєстру про народження дитини (одинока мати).
4. Копію свідоцтва про народження дитини.
5. Довідку з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.
6. Документ, що підтверджує право користування дитини на відчужуване майно:
– свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу… ; технічний паспорт.
Якщо житловий будинок: акт на землю або довідку про присвоєння кадастрового номеру.
7. Витяг (довідка) з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства.
8. Копія документів на майно, яке є у власності батьків, дитини або буде придбано на ім’я дитини взамін відчужуваного (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу,….. технічний паспорт).
9. Довідка про доходи за останні 6 місяців або декларація про доходи, завірена в установленому порядку.

ХV. Надання дозволу на приватизацію житла на ім’я дитини
1. Заява кожного з батьків, опікуна/ піклувальника (якщо дитина неповнолітня – заява від неї).
2. Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера обох батьків.
3. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини, про зміну прізвище (за потребою), або витяг з реєстру про народження дитини (одинока мати).
4. Копія свідоцтва про народження дитини.
5. Довідку з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.
6. Копія правових документів на житло (копія ордеру, копія договору найму, копія особового рахунку).

XVI. Для підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України (лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей), той з батьків, з ким проживає дитина, подає до служби у справах дітей за місцем проживання дитини такі документи:

заяву;

копію паспорта заявника;

копію паспорта дитини (у разі наявності);

довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання);

довідку про реєстрацію місця проживання дитини;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);

підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України (у разі наявності);

копію документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги).

XVI. Для усиновлення дитини

копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу (у двох примірниках);

копія свідоцтва про шлюб;

висновок про стан здоров’я заявника;

довідка про наявність чи відсутність судимості;

копія свідоцтва про народження дитини;

письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо);

засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках).

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь